stranica u izradi

VJEŠTAK d.o.o.

- procjena nekretnina

- etažiranje

- legalizacija objekata

- miritelj

- u suradnji s kreditodavcem

   gotovinski krediti do 500,000.00 kn

Zagreb, Iblerov trg 9

tel: 01/2335-806

tel: 01/2325-762

Fax: 01/2316-396

Mobi: 098/231-655

Mobi: 098/693-155

E-mail: info@vjestak.hr