Procjena nekretnina

Savjetovanje

Etažiranje

O NAMA

Tvrtka "VJEŠTAK" d.o.o. osnovana je 1990.g. i specijalizirano se 31.godinu (od 06.07.1990.g.) bavi procjenama vrijednosti nekretnina.
Godinama Vještak radi za niz institutcija, sudova, ustanova, fondova, tvrtki, kao i fizičkih osoba.
Tvrtka je bila konzultant revizorskim kućama (Audit, Ronald Berger Strategy Consultants), imenovana od strane Županijskog suda na temelju ovlaštenih zaposlenika tvrtkom za obavljanje poslova sudskog vještačenja iz područja graditeljstva i procjene nekretnina.

Procjena nekretnina

Postupak kojim se dobiva vrijednost nekretnine koja je što bliže njenoj stvarnoj tržišnoj vrijednosti.

Etažiranje

Pravni postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo koje se može pisati u zemljišne knjige.

Savjetovanje

Savjetovanje klijenata prije, tijekom i poslije bilo kakvih graditeljskih radova, kupovine nekretnina i sl.

Consulting

Pomoć u riješavanju poslovnih izazova, kao i pri ostvarenju budućih planova.

SURADNJE

 • Geodeti
 • Strojarski vještaci
 • Odvjetnici
 • Stečajni upravitelj

Reference

Popis tvrtki za koje su izvršene procjene tržišne vrijednosti nekretnina u vlasništvu navedenih tvrtki. Procjene se odnose na procjene tvorničkih kompleksa, industrijskih zgrada, hotela, poslovnih prostora, stanova.

 • MPUGI - Min. državne imovine - Ugovor na 4 godine za procjene nekretnina svih namjena
 • DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. Planinska 1 - Ugovorni odnosi u tijeku
 • CERP - Procjena kampova i drugih nekretnina
 • HPB d.d. - Procjena nekretnina (posl. zgrade, hotele, farme, ind. zgrade) u RH
 • HT - HRVATSKI TELEKOM d.d. - Procjena nekretnina u RH
 • HŽ INFRASTRUKTURA - Projena nekretnina zgrade Mihanovićeva i druge
 • HEP - Revizicija procjena nekretnina, stanova u cijeloj Hrvatskoj
 • HUP ZAGREB - Procjena hotela (Westin, Sheraton (Zg i Duborovnik)) i dr.
 • Grad Fažana, grad Otočac, grad Zagreb, Nova Gradiška, Grad Senj i dr.
 • INA d.d. - HOSTIN - Procjena dijela imovine
 • VODOPRIVREDA d.d. Zagreb - Procjena zemljišta u Zagrebu
 • CESTE SISAK - Procjena zemljišta
 • VODE JASTREBARSKO - Procjena služnosti zemljišta
 • VJESNIK d.d.
 • OKTAL PHARMA - Split i Zagreb
 • HEMPEL - Umag
 • CHROMOS - Zagreb

ČESTA PITANJA

ŠTO JE ETAŽIRANJE?

 • Etažiranje je tehničko - upravno - pravni postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.

ŠTO JE ETAŽNO VLASNIŠTVO?

 • Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, itd.) povezano sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom.

ŠTO SE POSTIŽE ETAŽIRANJEM?

 • Etažiranjem se postaje vlasnik nad stanom poslovnim prostorom, garažom i sl., a suvlasnikom nad idealnim dijelom predmetne nekretnine (zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom). Nakon etažiranja, vlasnici mogu dobiti "čiste papire".

ŠTO SE DOBIVA ETAŽIRANJEM?

 • Dobiva se sloboda raspolaganja, odnosno zakonit promet nekretnine (zemljištem i zgradom), odnosno njenim posebnim dijelovima (stanom, poslovnim prostorom i garažom itd.).

ŠTO JOŠ OMOGUĆUJE ETAŽIRANJE?

 • Omogućuje dobivanje kredita uz upis hipoteke na nekretninu ili njezin poseban dio.

ŠTO JE KNJIGA POLOŽENIH UGOVORA (PU)?

 • To je knjiga za evidentiranje vanknjižnog vlasništva koja je nastala kao nužno zlo u doba otkupa stanova, jer pretežni dio novijih zgrada nije upisan u zemljišne knjige, a često niti u katastar.

ČEMU SLUŽI KNJIGA POLOŽENIH UGOVORA?

 • Služi za evidentiranje dokumenata o stjecanju vlasništva (ugovori o kupoprodaji, rješenja o nasljeđivanju itd.) za one nekretnine koje nisu upisane u zemljišnu knjigu.

DA LI POSTOJI ZAKONSKA OBVEZA ZA IZVRŠENJE ETAŽIRANJA?

 • Da, prema nadležnom Zakonu, provedba etažiranja je zakonska obveza. Zbog neetažiranih zgrada, vlasnici stanova , poslovnih prostora i dr. već sad trpe nepovoljne posljedice.

DA LI JE MOGUĆE ETAŽIRANJE IZVRŠITI PUTEM UPRAVITELJA ZGRADE

 • Da, moguće je izvršiti etažiranje zgrade putem upravitelja zgrade, ako je za to suglasna većina vlasnika stanova, poslovnih prostora, garaža itd. prema suvlasničkim omjerima, ili angažmanom sudskog vještaka, vještačke tvrtke ili ovlaštene pravne osobe.

TKO JE SUDSKI VJEŠTAK?

 • Sudski vještak je vrhunski stručnjak kojega odabire sud kako bi mu pomogao neovisnim i stručnim mišljenjem u skladu sa zadatkom vještačenja. Zainteresiranim strankama može pružati usluge vansudskih i preliminarnih vještačenja te konzultantske usluge.

ŠTO JE VJEŠTAČENJE?

 • Vještačenje je skup stručnih poslova koje obavlja stručnjak – vještak. Ono se provodi radi utvrđivanja ili dodatnog pojašnjenja određene činjenice, a u skladu sa zadatkom vještačenja.
 • Temeljni dijelovi svakog vještačenja su uvodni dio, vještački nalaz i vještačko mišljenje.

Kontakt

Zagreb, Iblerov trg 9